- .

15.6.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 154/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

-

...

:
.

15.6.2016.
. 25, .1, . 23, .1 ... - 406/2015 . 148/2016 . . . 61, .2 , . 60, .1 ... - , . .59 . 1 - , ... , 30.10.2015 . 31.10.2015 . . 25 . 2 . 406/2015 . .
...
1.7.2016.

2

No 164/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...,
.

...

:
.

15.6.2016.
. 25, .1, . 23, .1 ... - 406/2015 . , 148/2016 . 153/2016 . . . 61, .2 , . 60, .1 ... - , . .59 . 1 - , ... , 30.10.2015 . 31.10.2015 . . 25 . 2 . 406/2015 . .
...
1.7.2016.

3

No 181/2016

.,
...

...

:
.

15.6.2016.
... **********, - .
...
... **********, - .
23.6.2016.

4

No 181/2016

.,
...

...

:
.

15.6.2016.
...
. . 343, .1 , .. 55, .1, .1 ... . .66, .1 ... . .343, . .343, .1, ..37, .1, .7 ... . .59, .4, . .37, .1, .7 , ... , 14.06.2016.
15.6.2016.