- .

10.6.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 25/2016

...

:
.

10.6.2016.
: ... . 400 . . 78 .1 .

2

No 134/2016

. 23-27 ( . 306, . 1, . 1 )

...

-

:
.

10.6.2016.
. 25, .1, .23, .1 ..., -**********, : ***,- 299/2014 , 356/2014 126/2016 - , . .61, .2 - .... .59, .1 - . - 299/2014 , 356/2014. 126/2016. - , 06.02.2014. 24 , 412/2014. , 299/2014. 356/2014. . ..., -**********, : ***, 503/2013 . ... 503/2013. 27.03.2015. .115/14 27.04.2015. ..
-
27.6.2016.

3

No 176/2016

...,
.

...

:
.

10.6.2016.
... **********, - .
...
18.6.2016.

4

No 176/2016

...,
.

...

:
.

10.6.2016.
...
. . 343 ,.2 . .1 , . . 55, . 1, . 1 ... , 400 . .60 .1 - . . .61, .2 . . 343 . . 343 , . . . . . 59, . 4 . . . , 03.06.2016 .
10.6.2016.

5

No 177/2016

...,
.

...

:
.

10.6.2016.
...
.. 339, . 1 , . 55, . 1, . 1 ... , . 66,. 1 . . 234, . 1 , . . 2, . 2, . . 4, . 7, . . 12, . 1, . 1, . 2, . 3 . 28, . 1 1 , . 4, . . 55, . 1, . 1 . , . 66, . 1 100 // . . 23 . ... , . 66, . 1 . . 23, . 3 100 // .
10.6.2016.