- .

9.6.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 92/2016

...

:
.

9.6.2016.
-

2

No 175/2016

.,
...

...

:
.

9.6.2016.
..., **********, : ***, -***, - .
...
17.6.2016.

3

No 175/2016

.,
...

...

:
.

9.6.2016.
...
. . 346, . 2, . 1, . , . . 346, . 1 , . . 55, . 1, . 1 ... . . .61, .2 , .
9.6.2016.