РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.4.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 120/2016

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

Р.К.А.,
П.Г.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 18.4.2016г.
Р.К.А.
На осн.чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 20, ал .2, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемата Р.К.А. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.
П.Г.В.
На основание чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. 63, ал.1, т. 3 от НК, при условията на чл. 54 от НК на обвиняемата П.Г.В. се определя наказание наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.69 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от една година.
В законна сила от 18.4.2016г.