- .

6.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 33/2016

...

.

:
.

6.4.2016.
55/24.8.2010 . - , ..., **********,***, .167 () . 53, .1 .2 , 100.00 . . 132, .3 (), .
27.4.2016.

2

No 72/2016

.78

.,
...

...

:
.

6.4.2016.
...
. 78 1000 // , .
6.4.2016.
26.4.2016.