- .

31.3.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 3/2016

...

:
.

31.3.2016.
: 988/03.12-2015. . - , 49- 199 16.05-2011. , ... , ********** : ***- ... ***, : ., . 3, .1, 3, . .., . 257, .1,.1 , . 275, .1 , . 257, .1 ,.1 300,00 . / /. 14- , . : -

2

No 47/2016

- .23, 25 27

.,
...

...

:
.

31.3.2016.
. 25, .1 . 4, . 23, .1 ..., **********,***, - 6/2014 . 40/2016 . - . . 66, . 1 - . .
...
16.4.2016.