РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 59/2016

По УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

М.А.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 7.3.2016г.
НАЛАГА на М.А.А. – роден на ***г. в гр.Сливен, българин, български гражданин, неженен, осъждан, образование –основно, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300.00 лв. за това, че на 06.03.2016г. около 21.00 часа в дома на В.В.И.,*** отправя обиди към А.К.А., наричайки я „курва“, към В.Е.К., наричайки го „Боклук долен, изоставен“, към В.В.И., наричайки го „педераст“ и псувайки го на майка, както и нанася удари с юмруци, шамари и ритник на В.Е.К., с шамари на А.К.А. и юмруци на В.В.И.. Решението подлежи на обжалване и/ или протестиране пред Бургаски окръжен съд в срок от 24-часа, считано от днес. НАСРОЧВА делото в случай на жалба и/или протест пред Бургаски окръжен съд на 10.03.2016г. от 14.00 ч., за която дата и час страните са уведомени в съдебно заседание.
М.А.А.
НАЛАГА на М.А.А. ЕГН ********** административно наказание „ГЛОБА” в размер на 300.00 лв. на основание чл. 2, ал.1 във връзка с чл.3, б. “а” УБДХ.
Мотиви от 7.3.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.