- .

23.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 424/2015

...,
...

...

:
.

23.2.2016.

2

No 21/2016

.78

- ,
...

...

:
.

23.2.2016.
...
..., - **********,***, , 20.01.2016 18:50 , , , - , .73, .1 (), .354,.5, .3,.1 , . 378,.4,.1 , . 78, .1 1000,00 .
23.2.2016.