РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.2.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 33/2016

Искове по КТ

Й.Д.К.

МЛАДОСТ АД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 15.2.2016г.