РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 48/2015

Делби

ЗК ВИНЕН ГРОЗД 93

ЗКПУ ЛОЗАРЕВО

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 27.1.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните ЗК „ВИНЕН ГРОЗД 93”,ЕИК: 812113152, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представлявана от председател Т.В.Т.,***-в ликвидация, ЕИК: 812185988, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представлявана от ликвидатор А.Г.Г., ЕГН: **********, спогодба
В законна сила от 27.1.2016г.