П Р И С Ъ Д А 2/12.1.2016г.

 

гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ СЪСТАВ

в публично заседание на дванадесети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав :

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

                             

при участието на секретаря Г.М. и прокурора, като разгледа докладваното от съдия Иванова  н.о.х.д. №345 по описа на КРС за 2015г., въз основа на закона и събраните по делото доказателства :

 

ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Г. с ЕГН ********** ***, , за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.09.2015г. в новинарски уебсайт за Бургаска област „nabega.bg разгласил позорни обстоятелства за М.С.С. с ЕГН ********** от гр.София с изразите: „Помощта на общината (Карнобат) е насочена предимно към един определен земеделец….подкрепа за каквито и да е дейности получава само един земеделец-М С.“, „Само преди по-малко от месец, след изключителното настояване на кмета (на Карнобат) му бяха дадени около 1500декара общинска земя за трайни насаждения“, „….Три пъти общинските съветници гласуваха против, защото бяха достатъчно прозорливи да разберат, че това е поредната сделка в услуга на М С.“, „Ясно беше, че търгът е предназначен за определен участник“, „Взаимната подкрепа между Георги Димитров и М С. вече е съвсем явна“, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА изцяло по повдигнатото му обвинение по  по чл.148, ал.2 вр. с ал.1, т.2 вр. чл. 147, ал.1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.С.С. с ЕГН ********** *** против М.М.Г. с ЕГН ********** ***  граждански иск за сумата от 300 000лв., представляващи обезщетение за причинените му неимуществени вреди от извършване на деянието, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 НПК М.С.С. с ЕГН ********** *** да заплати на  М.М.Г. с ЕГН ********** ***  сумата от 1000лв., представляваща съдебно-деловодни разноски.  

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд.

 

 

  Председател :