РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.1.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 996/2015

Развод и недейств. на брака

К.Т.Щ.

М.А.Щ.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 12.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 996/2015 г. по описа на Карнобатския районен съд и ВРЪЩА исковата молба вх.№ 5405/26.11.2015г. на Калина Т.Щ., ЕГН **********с пост.адрес ***, адрес за призоваване с.Черноград, общ.Айтос, чрез Н.Т.С., против М.А.Щ. ЕГН **********, с пост.адрес ***, адрес за призоваване гр.Обзор, ул.“Марица“ 13/Веса Стоянова Стоянова/, с която е предявен иск по чл.49 ал.1 от СК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от съобщаването му.

2

НЧХД No 345/2015

НЧХД

М.С.С.

М.М.Г.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 12.1.2016г.
М.М.Г.
Мотиви от 15.1.2016г.

3

АНД No 349/2015

По ЗГ и ЗЛОД

А.Х.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 12.1.2016г.
НП-потвърдено

4

ЧНД No 449/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС,
И.Н.Н.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 12.1.2016г.
ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура – Бургас, от 25.11.2015г., с което на основание чл.24, ал.4 и чл.199 от НПК е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.