РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1036/2015

Други ЧГД

И.П.Х.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 23.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.