- .

18.12.2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 922/2015

.19

...

 

:
.

18.12.2015.
18.12.2015.

2

No 287/2015

...

:
.

18.12.2015.
-

3

No 393/2015

...

:
.

18.12.2015.
-
6.1.2016.

4

No 426/2015

.II.

.,
...

...

:
.

18.12.2015.
.131, .1, .12, . .130, .1 , . 54 ... . .66, .1 ... .
...
.131, .1, .12, . .130, .1 , . 54 ... . .66, .1 ... .
18.12.2015.

5

No 437/2015

...

" " .

:
.

18.12.2015.
: 15-0282-000266/17.07.2015 - , , ...,-**********, ***, 100 .175, .1, .4 .103 , 100 50 , - . ...,-**********, ***, 5(), . 14- , . :
5.1.2016.