РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 404/2015

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

С.Т.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 11.12.2015г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 5038 от 06.11.2015 г. от С.Т.И. с ЕГН ********** в качеството му на управител на Стиван ООД гр. Хасково ул. Лонгоза № 12 подадена чрез адв. З.К.К. *** , съдебен адрес *** против постановеното постановление от 12.10.2015 година за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 07 - 259 / 2010 г. по описа на РУ „ Полиция „ гр. Карнобат - РУ на МВР Карнобат , преписка вх. № 683 / 2010 г. по описа на КРП образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 172б ал.1 от НК. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 404 / 2015 година по описа на Районен съд Карнобат.