РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 388/2015

Развод и недейств. на брака

Г.И.Х.

С.И.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 1.12.2015г.