РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.11.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 456/2015

Други дела

Г.Н.Х.

М.К.Т.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 2.11.2015г.
В законна сила от 2.11.2015г.