- .

29.9.2015.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 413/2015

...,
...,
...

...

:
.

29.9.2015.

2

No 175/2015

...

.

:
.

29.9.2015.
-

3

No 216/2015

...

.

:
.

29.9.2015.
-

4

No 336/2015

.XI.

.,
...

...

:
.

29.9.2015.
...
.. 343, . 1, . 55, .1, . 2, . , . ... , : - : ., . 26, ., .2, .5 , 8 // , . - 8 // .
29.9.2015.

5

No 337/2015

.IV. - - ,.

.,
...

...

:
.

29.9.2015.
...
. 191, .1 , .57, .1, .. 55, .1, . 2, . , ... , 250 ( ) .
29.9.2015.