РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.9.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 54/2015

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

М.Т.С.

Б.Д.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 9.9.2015г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 233 от ГПК прекратява производството по гражданско делото № 54/2015 г. и внася същото в архива. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, с частна жалба пред Бургаския окръжен съд, като срокът за ответника тече от датата на съобщаването.

2

ЧГД No 628/2015

Съдебни поръчки

 

А.Й.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 9.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА Ч.Гр.Д. № 628/2015 г. по описа на Районен съд Карнобат. ИЗПРАЩА протокол от Ч.Гр.Д. № 628/2015 г. на КРС като изпълнена съдебна поръчка за прилагане към т.д. № 4525/2014 година по описа на Софийски градски съд-Търговско отделение, VІ-13 състав.
В законна сила от 9.9.2015г.