РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 28.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 303/2015

По УБДХ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАРНОБАТ

С.Д.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 28.8.2015г.
НП-потвърденоНАЛАГА на С.Д.Д., с ЕГН **********,***, административното наказание – ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, за това че на 27.08.2015 г. около 20.30 ч. в с. Крумово Градище, общ. Карнобат, обл. Бургаска, на публично място – улицата на същото село пред дома на пострадалия М.Г.М. и след употреба на алкохол е извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, като е псувал пострадалия М. с думите „***“, както и му е нанесъл няколко удара с летва по главата, пред много хора, като със същите си негови действия лицето е изразило явно неуважение към обществото и към намиращите се там граждани, които представляват прояви на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство.
С.Д.Д.
Мотиви от 28.8.2015г.
В законна сила от 31.8.2015г.