17.6.2015

 

, V

:

 

:

 

: 1...................................

2...................................

 

.................................................

............................................................................

.............

218 2015 ..

......................14.10............................ :

..

..., , . ..,***, .

.: .

. .: .

. ...: . .. .

:

:

.

... **********, ***.

. 274 .

.

.: - , , , .

. .: - , , .

...: . . , , . .

. 381 :

... .

... **********, ***

. ... - .: ***

.

, .381 . , :

1. ... . 196, .1, .1, . . 194, .1, . . 29, .1, . , : 15.06.2015 . 20,30 . , , . 36 - Bioks 24 395,00 / / , .

2. ... . 11, .2 .

3. .1 . 55, .1, .1 ... .

.41, .6 , .60, .1 .61, .2 ... Ô , .

.59, .2, ..1 , . ... 24 , 15.06.2015.

4. .

5. 20,00 ... 14- .

6. 395,00 -.

 

:

 

 

1. ..:..............................................

 

 

 

 

2. . . ..: .................................

 

 

 

 

3. ...:............

 

 

, , .

,

 

 

:

 

. 381 , :

1. ... . 196, .1, .1, . . 194, .1, . . 29, .1, . , : 15.06.2015 . 20,30 . , , . 36 - Bioks 24 395,00 / / , .

2. ... . 11, .2 .

3. .1 . 55, .1, .1 ... .

.41, .6 , .60, .1 .61, .2 ... Ô , .

.59, .2, ..1 , . ... 24 , 15.06.2015.

4. .

5. 20,00 ... 14- .

6. 395,00 -.

.

.

... **********,*** 20.00 / /, IBAN ***, .. 30002010 . , 5.00 , , .

. 24, . 3 .

.

14.20 .

 

 

: :

 

, . 309 , ,

:

 

... **********,*** 282/2015 . ..

7- , .

: :