РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.5.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 380/2015

Други ЧГД

Г.Е.Е.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 11.5.2015г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Г.Е.Е. с ЕГН ********** *** да сключи граждански брак Асен Атанасов Йорданов с ЕГН ********** ***, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание
В законна сила от 11.5.2015г.