РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 105/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.Р.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 2.4.2015г.
На осн.чл. 343б, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, пр. І – во от НК на обв. С.Р.К., се определя наказание „ ПРОБАЦИЯ” при следните проб.мерки: - Задълж.регистрация по настоящ адрес *** при периодичност: 2 пъти седм. за срок от 7 месеца; - Задълж.периодични срещи с проб.служител за срок от 7 месеца; - 100 часа годишно безвъзм. труд в полза на обществото за срок от 1г. На осн. чл. 343 г, вр. чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обв. К. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от 7месеца.
С.Р.К.
На осн.чл. 343б, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, пр. І – во от НК на обв. С.Р.К., се определя наказание „ ПРОБАЦИЯ” при следните проб.мерки: - Задълж.регистрация по настоящ адрес *** при периодичност: 2 пъти седм. за срок от 7 месеца; - Задълж.периодични срещи с проб.служител за срок от 7 месеца; - 100 часа годишно безвъзм. труд в полза на обществото за срок от 1г. На осн. чл. 343 г, вр. чл. 343 б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обв. К. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от 7месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което обвиняемият С.Р.К. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 27. 03. 2015 година до влизането в законна сила на настоящото споразумение.
В законна сила от 2.4.2015г.