РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.4.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 32/2015

Чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

Г.Ж.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 1.4.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Ж.Г. с ЕГН **********, постоянен адрес *** за ВИНОВЕН в това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 1321/2013г. от 22.11.2013г. на Началника на РУ “Полиция” Аксаково, влязло в законна сила на 11.01.2014г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, иззето със заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 30084 от 29.10.2004г. на Началник на група към Сектор „Пътна полиция-КАТ” при Областна дирекция на МВР-гр.Варна поради отнемане на всички контролни точки, на 10.06.2014г. около 14.00 часа по път 7306, в посока от с. Чубра към с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл.Бургас управлявал моторно превозно средство- лек автомобил “Опел Астра” с рег.№ **** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Г.Ж.Г.
Мотиви от 1.4.2015г.

2

НОХД No 104/2015

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.С.Д.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 1.4.2015г.
На осн. 343в, ал. 2, вр. чл. 343в, ал. 1q чл. 55, ал. 1, т.2, буква „б“ от НК на обв. А.С.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, вкл. сл. проб. мерки: - задълж.регистр. по настоящ за срок от 3г., която ще се изпълни чрез явяване и подп. пред проб.служител и 2 пъти седмично. - задълж.периодични срещи с проб. служител за срок от 3г.; - по 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 3г.
А.С.Д.
На осн. 343в, ал. 2, вр. чл. 343в, ал. 1q чл. 55, ал. 1, т.2, буква „б“ от НК на обв. А.С.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, вкл. сл. проб. мерки: - задълж.регистр. по настоящ за срок от 3г., която ще се изпълни чрез явяване и подп. пред проб.служител и 2 пъти седмично. - задълж.периодични срещи с проб. служител за срок от 3г.; - по 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на 3г.
В законна сила от 1.4.2015г.