РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.3.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 174/2015

Други ЧГД

И.В.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 20.3.2015г.
РАЗРЕШАВА на В.П.Г. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на детето И.В.П. с ЕГН ********** ***, да изтегли сумата от 6 220лв. от детска спестовна сметка в Уникредит Булбанк, клиентски номер 420002122, IBAN ***. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.3.2015г.