РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.3.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 12/2015

Развод и недейств. на брака

Т.И.Ч.

Д.П.Ч.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 13.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гр.д. № 12/ 2015 г. по описа на КРС. ИЗПРАЩАМ делото на Окръжен съд – гр.Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.
В законна сила от 13.3.2015г.

2

АНД No 56/2015

По УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ

Х.Н.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 13.3.2015г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА Х.Н.Х. ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 13.03-2015г. , около 01.30 часа в с.Терзийско и в РУП Сунгурларе извърши груби и непристойни действия- псува служителите на РУП-Сунгурларе като нарече ги „ пъдари, боклуци, некадърници ,, корумпинари полицаи вчерашни л..а. „ ... като продължава да обижда и се заканва, с което е нарушила обществения ред и спокойствие на гражданите , поради което и на основание чл. 1, ал.1, т. 2 , във връзка с чл. 6, ал.1, б.”а” от УБДХ МУ НАЛАГА административно наказание – „ГЛОБА „ в размер на 100,00 лв. / сто лева /на основание чл. 1, ал.1, т.2 от Указ № 904 от 28.12.1963г. , изм. И доп . Дв.бр.93/25.11-2011г. , изм. Бр.53/27.06-2014г. за борба с дребното хулиганство.
Х.Н.Х.
Мотиви от 13.3.2015г.
В законна сила от 18.3.2015г.