РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 709/2014

Облигационни искове

С.Ч.Н.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 23.2.2015г.