РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 62/2015

Съдебни поръчки

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 19.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 62/2015 г. по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по постъпила съдебна поръчка от Софийски градски съд, като изпълнена.
В законна сила от 19.2.2015г.

2

НЧХД No 15/2013

НЧХД

Д.П.Щ.

П.Д.П.,
С.В.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Присъда от 19.2.2015г.
П.Д.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.П., ЕГН ********** ***, за ВИНОВЕН, като на основание чл. 147, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 ( хиляда ) лева.
С.В.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.В.П., ЕГН **********,***, за ВИНОВНА, като на основание чл. 147, ал.1 вр.чл. 26, ал.1 вр. чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 ( хиляда ) лева,

3

АНД No 6/2015

Чл.78а НК

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

И.К.И.,
С.Х.С.,
С.М.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 19.2.2015г.
И.К.И.
На осн. чл. 204, б. „а“, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2 от НК освобождава от наказателна отговорност И.И., като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го и му налага административно наказание глоба в размер на 1600 /хиляда и шестстотин/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
С.Х.С.
На осн. чл. 204, б. „а“ , вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4 от НК освобождава от наказателна отговорност Станислав С., като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК и му налага административно наказание глоба в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
С.М.А.
На осн. чл. 204, б. „а“ , вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 4 от НК, освобождава от наказателна отговорност С.А., като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 6.3.2015г.