РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1106/2014

Други ЧГД

Ю.Ю.М.,
С.Ю.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 11.2.2015г.
РАЗРЕШАВА на непълнолетната Ю.Ю.М. с ЕГН ********** действаща със съгласието на своя баща и законен представител – Ю.К.М. ЕГН ********** *** и на малолетния С.Ю.М. с ЕГН ********** действащ чрез своя баща и законен представител Ю.К.М. ЕГН ********** *** да се разпоредят /да продадат / с притежаваните от тях по на 1/6 /една шеста /идеална част от всеки един от тях от лек автомобил марка „Опел „ , модел „Астра „ , с рег.№ А 7261 КА , с номер на рама № WOL000058S5289338 и номер на двигятел № X16XEL20359530, цвят – бордо, металик да продадат своят идеална част за сумата от 500,00 лв. / петстотин лева / , ОБЩО, останали в наследство след смъртта на тяхната майка Емине Салим М. с ЕГН ********** *** , починала на 03.01-2011г.,поради очевидна полза ,на основание чл. 130, ал.3 от СК .

2

ЧНД No 28/2015

Реабилитации чл.85-88а НК

С.Р.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 11.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по НЧД № 28/2015 г. по описа на КРС. ИЗПРАЩАМ делото по подсъдност на Военен съд - Пловдив за произнасяне по молбата на С.Р.С. за постановяване на реабилитация.