РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 542/2014

Вещни искове

И.А.Щ.,
А.Ч.А.,
Т.Ч.К.,
С.Т.Г.

Г.Т.Ж.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 6.2.2015г.

2

НОХД No 12/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Б.А.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 6.2.2015г.
На основание чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т.3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" НК - ПРОБАЦИЯ.
А.Б.А.
В законна сила от 6.2.2015г.

3

НОХД No 24/2015

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

А.Х.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 6.2.2015г.
На осн.чл.197 т.2 вр.чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, буква “б“ от НК на обв.А.Х.А. се определя наказание пробация като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред проб.служител или опр. от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично. - задълж. периодични срещи с проб. служител за срок от 12 месеца;
А.Х.А.
На осн.чл.197 т.2 вр.чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.2, буква “б“ от НК на обв.А.Х.А. се определя наказание пробация като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки : - задълж.регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред проб.служител или опр. от него длъжностно лице с периодичност-два пъти седмично. - задълж. периодични срещи с проб. служител за срок от 12 месеца;
В законна сила от 6.2.2015г.