РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 2.2.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 871/2012

Делби

С.Н.Д.

В.А.М.,
Н.А.М.,
Т.Н.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.2.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти, находящи се в землището на с. Раклица, общ. Карнобат, обл. Бургаска

2

Гражданско дело No 1380/2012

Делби

И.Ч.Н.

Ж.П.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.2.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти, находящи се в землището на село П., Община С., обл. Б.

3

АНД No 243/2014

По ЗД по пътищата

Ц.М.М.

РУП СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 2.2.2015г.
НП-отменено
В законна сила от 24.2.2015г.