РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 424/2013

Развод и недейств. на брака

Т.Т.Д.

П.И.Д.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 21.1.2015г.

2

Гражданско дело No 556/2014

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

М.Ч.М.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 21.1.2015г.