РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.1.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 767/2014

Други дела

Р.В.П.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 16.1.2015г.

2

Гражданско дело No 810/2014

Други дела

Ф.Г.Ф.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 12.2.2015г.