РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 1066/2014

Други ЧГД

С.Н.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 12.12.2014г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал. 3 от СК дава разрешение на Д.Н.С. с ЕГН ********** *** с лична карта № 643523854 издадена на 09.01.2012 г. от МВР – Бургас , същата действаща в качеството й на единствен родител и законен представител на малолетното дете С.Н.С. с ЕГН ********** да прехвърли правото на собственост респективно да продаде притежаваната от същото малолетно дете 1 / 4 идеална част от правото на собственост върху МПС представляващо лек автомобил марка Фиат модел Мареа с рег. № А 5107 МА , с двигател № 182В40001457685, с цвят сив металик и с идентификационен номер на превозното средство ZFA18500000322037 на физическо или юридическо лице за сумата от 350 лв. , които да бъдат преведени по банковата сметка на същото малолетно дете в банка Юробанк България АД , като впоследствие същите парични средства получени от продажбата на същото МПС да се използват за закупуване на вещи за задоволяването на потребностите на същото дете.
В законна сила от 12.12.2014г.

2

ЧГД No 1067/2014

Отказ от наследство

С.Ю.Р.

Ю.Ю.Р.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 12.12.2014г.
, Карнобатски районен съд О П Р Е Д Е Л И : ДА СЕ ВПИШЕ искания отказ от наследство заявен от С.Ю.Р. по отношение на оставеното му наследство от покойния му наследодател Ю.Ю.Р. б, като същият негов отказ от наследството на горепосочения наследодател да бъде вписан в особената книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – Карнобат.