РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 385/2014

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.А.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 9.12.2014г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1 във връзка с чл.23,ал.1 от НК налага на осъдения С.А.М., ЕГН **********,***, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора-гр.Бургас, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 148/2014 година и по НОХД № 111/2014 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат,а именно : лишаване от свобода в размер на пет години. НА ОСНОВАНИЕ чл.61,т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения С.А.М., ЕГН ********** най-тежко /общо/ наказание, което да бъде изтърпяно в затвор. НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.2 от НК приспада от така определеното общо наказание, изтърпяното от осъдения С.А.М. наказание ЛОС по НОХД № 148/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 от НК приспада от така определеното общо наказание времето, през което осъденият М. е бил с МНО „задържане под стража”, считано от 06.02.2014 година до 26.05.2014 година.
С.А.М.
В законна сила от 30.12.2014г.

2

НОХД No 416/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

В.М.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 9.12.2014г.
На основание чл. 195, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал. 1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обв.В.М.И. се определя наказание шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.
В.М.И.
В законна сила от 9.12.2014г.