- .

4.11.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 647/2014

...

...

:
.

4.11.2014.
18.11.2014.

2

No 693/2014

.19

...

:
.

4.11.2014.
4.11.2014.

3

No 354/2014

...

.

:
.

4.11.2014.

4

No 380/2014

.

...

:
.

4.11.2014.
-
...
4.11.2014.
6.11.2014.

5

No 382/2014

.XI.

...,
-

...

:
.

4.11.2014.
. . 343, , .2, ..1, . 55 . ... , : - . : .., . . . 2 ; - . . . , 200 . . .343 ..37 .1 .7 . 12 .
...
4.11.2014.