- .

28.10.2014. 28.10.2014.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 211/2012 ...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
28.10.2014.
2 No 694/2014 ... ... :
.
28.10.2014.
13.11.2014.
3 No 305/2014 ... :
.
28.10.2014.
-
4 No 343/2014 ..07 :
.
28.10.2014.
02-02024706/05.06.2014 - , ..07, : 202248270, : - , , ,. 38, , ...,-**********, 10000( ) .416,.5, .415,.1 , 10000 1500 . ..07, : 202248270, : - , , , . 38, ...,-**********, 5.00 , - , - . 14- , . -
5 No 345/2014 ... - :
.
28.10.2014.
07-55/12.12.2013 - , ...,-**********,***, 300 .218 , .194,.3 , . - 14- , . -
15.11.2014.