- .

24.10.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 591/2014

" " -

:
.

24.10.2014.
: , , . , . .. 102, 31.12. 1979 . . 000034287 . . . 6 ..

2

No 211/2013

.X. - .325

...,
-

...

:
.

24.10.2014.
...
24.10.2014.

3

No 226/2014

...

-

:
.

24.10.2014.
-

4

No 308/2014

.XI.

- ,
...

...

:
.

24.10.2014.
.343, .2, ..1 , . 54 : . . 60, . 1, . 61, . 2 . , .
...