РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 640/2012

Делби

Р.К.Г.

Г.Р.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 1.10.2014г.