- .

25.9.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 268/2014

.II.

...,
-

...

:
.

25.9.2014.
.131, . -, ..129, .1, . .2, . .29, .1, . . 55, .1, .1 - . .41, .6 .60, .1 .61, .2 , .
...
25.9.2014.

2

No 273/2014

.78

- ,
...

...

:
.

25.9.2014.
... **********,*** .343, .2, ..1 , . 78 ... **********,***, 1000.00 // , . ... **********,*** 5.00 , , .
...
25.9.2014.