РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 540/2014

Развод и недейств. на брака

В.Г.А.

Т.К.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 8.9.2014г.