РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 328/2014

Развод и недейств. на брака

К.С.Б.

Х.Н.Б.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 15.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 10.09.2011 г. с акт за граждански брак № *** от 10.09.2011 г. на Община Карнобат, област Бургаска между К.С.Б. с ЕГН ********** *** и Х.Н.Б. с ЕГН ********** *** поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.С.Б. и Х.Н.Б. споразумение
В законна сила от 15.8.2014г.