- .

9.7.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 998/2013

.

...

...

:
.

9.7.2014.
.. 998/2013 . . . 129 . 3 , , .
22.7.2014.

2

No 487/2014

. /

...

...

:
.

9.7.2014.
.. 487/2014 . .
1.8.2014.

3

No 251/2014

- .23, 25 27

...

-

:
.

9.7.2014.
-

4

No 264/2014

.VI. - . -.228-240

...,
-

...

:
.

9.7.2014.
.. 234, .1 , . . 2, . 2, . 4, . 7 . 11, . 1, . 1 . 28, . 1, . 25, . 1 2 ,. 55, . 1, . 1 .... 1000 . . . 66, . 1 .
...
9.7.2014.

5

No 265/2014

.XI.

- ,
...

...

:
.

9.7.2014.
...
9.7.2014.