РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.7.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1158/2013

Развод и недейств. на брака

З.И.П.

М.В.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 8.7.2014г.