- .

2.7.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 182/2014

..

-

:
.

2.7.2014.
-

2

No 237/2014

- .23, 25 27

...,
-

:
.

2.7.2014.
...
. 25, .1, . 23, .1 ..., -**********, *** ***, , , , , - , , *** - 135/2011 . -, 510/2011 . - 235/2014 . -.   . 66, . 1 - . .   ., . . , . 25 . 3 , 135/2011 . -.   . - 5047/2013 . -, .  
-