РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 274/2014

Развод и недейств. на брака

Х.Б.К.

И.А.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 26.6.2014г.
О П Р Е Д Е Л И:      ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 274/2014 година по описа на Районен съд-град Карнобат.  Настоящото определение не подлежи на обжалване.       РАЙОНЕН СЪДИЯ :    

2

АНД No 181/2014

Административни дела

М.Х.А.

РУП - КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 26.6.2014г.