РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 640/2012

Делби

Р.К.Г.

Г.Р.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 25.6.2014г.

2

Гражданско дело No 456/2014

Развод по взаимно съгласие

Р.Р.З.,
А.Х.З.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 25.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 31.05.2001 г. с акт за граждански брак № 1 от 31.05.2001 г. на Кметство с. Р., общ. Айтос, обл. Бургаска между Р.Р.З. с ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и А.Х.З. с ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и адрес за призоваване: с. Р., общ. Айтос, обл. Бургаска, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.   УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Р.З. и А.Х.З. споразумение