- .

20.6.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 21/2014

.410 .417 -

...

...

:
.

20.6.2014.

2

No 458/2014

...

:
.

20.6.2014.

3

No 197/2014

...

" " .

:
.

20.6.2014.
  :     14-0282-000149/08.04.2014 ϔ - , . .. ***,-**********, .315,.1,.1 400 .   14- , .       :  -

4

No 223/2014

- .23, 25 27

- ,
...

...

:
.

20.6.2014.
. .25, .1, . . 23, .1 ..., -**********,*** - 220/2012 . , 227/2012 . 473/2013 . , - , .   . 61, . 2 . .., . 60, . 1 .   . 24 .. - , .   . 61, . 2 - . .., . 60, . 1 .  
...