-
,
12.6.2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 412/2013

- ()

...

...

:
.

12.6.2014.

30.6.2014.

:

28.7.2014.

2

No 50/2014

- ()

...

...

:
.

12.6.2014.
...
. 78 ... , 2000 / / .
26.6.2014.

:
652/2014
. .. .. 800.00 - .
23.10.2014.

3

No 234/2014

...,

...

:
.

12.6.2014.
.234, .1 , . . 55, .1, .1 . .66, .1 .
...
12.6.2014.

4

No 235/2014

,
...

...,
...

:
.

12.6.2014.
. 195, . 1, . 5, . . 194, . 1, . . 20, . 2 , . .55, .1, .1 - . . 66 ... . 195, . 1, . 5, . . 194, . 1, . . 20, . 2, .. 63, . 1, . 3 , . .55, .1, .1 - . .66 . ..
...
...
12.6.2014.