РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 577/2013

Делби

З.М.К.

ЗЛАТЕН КЛАС 2004 ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 30.5.2014г.
На основание чл.234 от ГПК одобрява постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави.

2

Гражданско дело No 336/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

З.К.К.

Д.В.Г.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 30.5.2014г.